KÍNH THỦY MÀU ĐEN

KÍNH THỦY MÀU ĐEN

  • Kính thủy màu đen: phôi Bỉ, phôi Thái Lan nhập khẩu chính hãng
  • Kính thủy màu đen 5mm